+31 10 2 880 880 info@ictismensenwerk.nl

Algemene voorwaarden

Workshops communicatie & samenwerking voor ICT-professionals

ICT is mensenwerk is een activiteit van Transicion B.V. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen ICT is mensenwerk en opdrachtgevers.

Begrippen

Opdrachtgever: degene die aan ICT is mensenwerk de opdracht verstrekt (jijzelf of bijvoorbeeld je werkgever).

Cliënt: de persoon die deelneemt aan een workshop.

Voor de leesbaarheid wordt de Cliënt aangesproken met “je” en “jij”, en waar “ik” of “wij” staat spreekt ICT is mensenwerk.

Aard van de dienstverlening

Alle diensten van ICT is mensenwerk zijn inspanningsverbintenissen, gericht op inzicht en bewustwording. Je past deze naar eigen keuze al dan niet toe. ICT is mensenwerk kan geen garantie geven voor succes en/of het behalen van doelen.

De workshops worden gegeven door Dorine van Lammeren of door haar hiertoe ingeschakelde andere workshopgevers. Dit maken wij vooraf aan jou en Opdrachtgever bekend.

Informatieverstrekking

Alle gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht, dienen jij en Opdrachtgever vooraf aan ICT is mensenwerk te verstrekken.

Voorafgaand aan de (eerste) workshop nemen wij contact met je op voor een kort intakegesprek. Als we allebei tevreden zijn met de intake en je betaling is binnen (zie onder), ontvang je een bevestiging en is je deelname definitief.

Tarieven en kosten

De tarieven en kosten zijn aangegeven bij de beschrijving van onze aanpak en/of de workshops. Bij maatwerk worden tarieven en kosten in de offerte vermeld. Prijzen zijn exclusief 21% BTW, inclusief reis- en verblijfkosten binnen Nederland. Als je de workshop(s) privé betaalt en het niet kunt declareren, is de prijs inclusief BTW.

Annulering van workshops

Binnen 14 dagen na je inschrijving mag je kosteloos en zonder opgaaf van redenen annuleren. Daarna ben je mogelijk annulerings- en administratiekosten verschuldigd.

Bij annulering tot 14 dagen voor de (eerste) workshop worden reeds betaalde bedragen geretourneerd. Bij annulering binnen 14 tot 8 dagen voor de (eerste) workshop wordt 50% van de prijs in rekening gebracht. Bij annulering binnen 7 dagen voor de (eerste) workshop wordt 100% van de prijs in rekening gebracht. Annuleren doe je per email, waarbij de datum van ontvangst de annuleringsdatum is.

Wanneer ICT is mensenwerk, bij onvoldoende aanmeldingen, besluit een workshop te annuleren, nemen wij contact met je op. Als we geen goed alternatief overeen kunnen komen, wordt het gehele door jou overgemaakte bedrag teruggestort.

Planning van de workshops

ICT is mensenwerk heeft het recht de data en/of tijden van een workshop met open inschrijving te wijzigen. Wij zullen dan altijd zo snel mogelijk contact opnemen om te bespreken of dit passend is voor je. Zo niet, dan zal het door jou overgemaakte bedrag worden teruggestort.

In-company workshops worden gepland in overleg met Opdrachtgever.

Wachtlijst

Is er op het moment van jouw aanmelding geen plaats, dan plaatsen wij je op een wachtlijst. Je krijgt daarvan bericht. Wanneer er een plaats vrijkomt, benaderen wij degene die boven aan de wachtlijst staat.

Betaling

Je ontvangt een factuur vooraf. Zodra je betaling binnen is, is je deelname aan de workshop(s) definitief. De betalingstermijn is 14 dagen na ontvangst van de factuur. Wanneer je niet tijdig betaalt, komen de kosten van incasso voor rekening van jou of Opdrachtgever.

Voor in-company workshops kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt. Deze zijn slechts geldig voor zover ze schriftelijk zijn vastgelegd.

Dossiers en geheimhouding

ICT is mensenwerk doet beperkt aan dossiervorming. Wij registreren je contactgegevens en je deelname aan workshops. Indien je deze gegevens wilt laten wissen, kun je dat schriftelijk aan ons laten weten.

Wij vertrekken geen informatie over wat er tijdens de workshops gebeurt aan Opdrachtgever, tenzij dat vooraf expliciet met jou en Opdrachtgever is afgesproken.

Aansprakelijkheid

ICT is mensenwerk is niet aansprakelijk voor schade bij de Cliënt en/of Opdrachtgever:

  • die voortvloeit uit een reeds voor de aanvang van de dienstverlening bij de Cliënt aanwezige fysieke gesteldheid of geestelijke gemoedstoestand;
  • doordat ICT is mensenwerk is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens;
  • door wijzigingen in de data en/of tijdstippen van een workshop.

Indien ICT is mensenwerk wel aansprakelijk is voor schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop haar algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

Vrijwaring

Derden kunnen aan de dienstverlening van ICT is mensenwerk geen rechten ontlenen.

 

Ethiek

ICT is mensenwerk is via haar eigenaar deelnemer aan de Ethische Code van Phoenix Opleidingen te Utrecht. Dat betekent dat ik, Dorine van Lammeren, aanspreekbaar ben op menswaardig handelen en werk volgens deze code.

Klik hier om de ethische code in te zien (opent in een nieuw venster).

Klachten

Wanneer je niet tevreden bent over een door ICT is mensenwerk geleverde dienst, meld dit dan binnen 14 dagen. We gaan dan overleggen hoe jouw klacht verholpen kan worden.

Door mijn deelname aan de Ethische Code ben ik, Dorine van Lammeren, ook aangesloten bij een klachtencommissie. Indien een klacht volgens jou of Opdrachtgever niet naar tevredenheid is afgehandeld, kun je je schriftelijk richten tot:

Phoenix Opleidingen

t.a.v. Ethische code en klachtencommissie

Raiffeisenlaan 26 A

3571 TE Utrecht

Nieuwsbrief ontvangen?

Meld je aan om maximaal vier keer per jaar onze nieuwsbrief te ontvangen.

 

9 + 6 =

Contact

+31 10 2880880

 

Oscar Romerostraat 8, 3065 EH Rotterdam